Dyr

Dyr

Ideen er at bevare dyrets sundhed ved at tilstræbe at det enkelte dyr bliver resistent overfor angreb fra virus-, bakterie- og svampesygdomme.


EW kan bruges både forebyggende(anbefales) og helbredende. EW tilsættes foderet, men kan også anvendes udvortes f.eks. i spray på huden.


Et optimalt produktionsdyr giver maksimalt udbytte og lever et liv uden unødvendige lidelser.


ENERGY WATER er udviklet til:


Mink, chinchilla, heste, hunde, grise og fjerkræ.