Grise

Det forventes at brugen af Energy Water kan afløse al brug af antibiotika i griseproduktionen, hvilket vil være til stor gavn for dyrene og de mennesker, der senere spiser kødet.


Det anbefales at give en forebyggende dosis dagligt. Ved sygdomsudbrud gives en større helbredende dosering.


EW kan også anvendes som spray på åbne sår, hvor det virker healende og reducerer smerten.


Vi står naturligvis til rådighed med yderligere information.


Det kommunale vand filtreres, så det nærmer sig destilleret (ved fortætning) vand, ganske små partikler ned til 1 mikron frasorteres.


Det vand tilføres så meget positiv energi, at vandets vibrationelle energi øges betragteligt på det atomare plan. 

Se link fra EMOTO fra Japan, som arbejder med vand ud fra et ”videnskabeligt” afsæt:


It was 1994 when the idea to freeze water and observe it with microscope came upon me. With this method,

I was convinced that I should be able to see something like snow crystals.

After two months of trial and error, this idea bore fruit. The beautifully shining hexagonal crystals were created

from the invisible world. My staff at the laboratory and I were absorbed in it and began to do many researches.


At first, we strenuously observed crystals of tap water, river water, and lake water. From the tap water we could

not get any beautiful crystals. We could not get any beautiful ones from rivers and lakes near big cities, either.

However, from the water from rivers and lakes where water is kept pristine from development, we could observe

beautiful crystals with each one having its own uniqueness. The observation was done in various ways:

1.Observe the crystal of frozen water after showing letters to water

2.Showing pictures to water

3.Playing music to water

4.Praying to water


In all of these experiments, distilled water for hospital usage produced by the same company was used. Since it is distilled twice,

it can be said that it is pure water.

                                                                                   www.masaru-emoto.net/english/index.html


På dette link kan du se eksempler på  forskellige måder at påvirke vand på, når du nederst på siden vælger ”water crystals”.


Virkning: Grise, der får Energywater (EW) fra dag 1 forventes at have et stærkere immunsystem, der kan minimere sygdomme.

EW er programmeret til at eliminere virus, svampe og skadelige bakterier, men ikke alle bakterier – og det er yderst vigtigt, at et væld af positive bakterier i tarmkanalen får lov at arbejde uforstyrret videre. Det er afgørende for grisens trivsel, tilvækst og foderoptagelse. EW tilsættes ingen kemi af nogen art, der er derfor ingen bivirkninger.


Dosering af EW til grise:


So, drægtig/malker                  0,50 ml/dag

Gris, nyfødt- fravænning          0,03

Gris,  fravænning  til 30 kg       0,03

Gris, 30-90 kg                          0,05

Gris, 90-120 kg                        0,07

Gris, 120-180 kg                      0,08

Gris, over 180 kg                     0,12


Ved sygdom kan der gives kraftigere dosering, frem for brug af antibiotika: Extra  * 3 daglig dosis.ENERGY WATER til bekæmpelse af Afrikansk Svinepest.

De første forsøg der er nødvendige, er at vise, at EW er i stand til at dræbe alle virus, så f.eks. soen overlever uden varige skader. EW gives normalt i vanddosering eller i foder, men da ASF er dødelig på få døgn er det nødvendigt at give EW intravenøst, det antages at der skal gives ca. 1000 ml/døgn som drop. Det vides ikke hvor mange dage soen skal have det som drop, hvorefter EW tilsættes drikkevandet. Et sådant forsøg kan laves forholdsvis simpelt, hvis faciliteterne er til stede.
EW vil også samtidig dræbe de allerfleste skadelige bakterier i soen, men vil ikke dræbe alle de essentielle bakterier(modsat antibiotika), der er helt afgørende for stofskiftet.

Samtidig eller hurtigst muligt rettes behandlingen mod forebyggelse, hvor forskellig størrelse grise har fået EW i 2 uger og derfor ikke smittes. Har sygdommen spredt sig i besætningen anbefales det at give daglig dosis * 3 i de 2 første uger, for at stoppe smitten hurtigst mulig, derefter gives dobbelt dosis. Ideen er at selv små doser EW dagligt kan fjerne virus før de for alvor formerer sig. Smittetrykket spiller kraftigt ind, omstændighederne er mangfoldige.
Til grise doseres normalt:
So fra hun løbes til fødsel........................ 0,5 ml/dg

So fra fødsel til fravænning af grise…..... 0,5 ml/dag + antal nyfødte * 0,02 ml/dag
Gris fravænning(7-9 kg) til 30 kg………...0,03 ml/dag
Gris 30-90 kg………………………………0,05 ml/dag
Gris 90-120 kg……………………………..0,07 ml/dag
Gris 120-180 kg …………………………...0,08 ml/dag

Når vi kan bekæmpe virusset, vil den nye situation kræve fastlæggelse af nye handlemønstre.

Hvad er EW?
EW er baseret på kommunalt vand, der filtreres ned til 1 mikron.
Det vand tilføres så meget positiv energi, at vandets vibrationelle energi forøges betragteligt på det atomare plan.
EW angriber og destruerer DNA i virus, EW går gennem cellemembranen og kan ødelægge RNA/DNA.
EW har ingen bivirkninger.
EW er tilladt til dyr/mennesker og planter, også økologisk produktion i Danmark.

EW er først udviklet til at bekæmpe plasmacytose hos mink, efter at man har slået besætninger ned og desinficeret og sat nye dyr ind i mere end 30 år.
Det er afprøvet i storskala i Holland og Polen på mere end 15.000 Tæver.


Grise