Mink

NYT


CORONA hos mink.

Vores egne test viser at mink er forebyggende beskyttet mod alle strenge af corona virus efter 5 dage med ENERGY WATER, naturligvis under forudsætning af, at de får det fortsat hver dag.

Det er ikke lykkedes at få dyrlæger til at lave ”videnskabelige” forsøg, da de ikke forstår hvordan det virker, det er naturligvis ærgerligt. Næsten alle danske mink er udryddet.

Ingen mink der får ENERGY WATER er smittet med corona, men det er ikke et bevis.


Plasmacytose – fantastiske resultater med ENERGY WATER.                                      TEST 2019


HOLLAND/POLEN start 15.dec. 2018, ialt ca. 14.000 tæver.

Plasmacytose 95-100% for alle dyr ved start.

Efter 10 uger er den store overdødelighed forsvundet.

Avlerne føler at dyrene over de første par måneder gradvis er blevet stærkere og livligere.

14. juni 2019: gold tæver ELISA-testet, 60% er NEGATIVE, altså raske.

Senere kommer test af tæver med hvalpe.

                   


Jeg undskylder, at det har taget så lang tid at få disse prøver taget:

Stikprøve test af gamle tæver : Fri af plasmacytose, Elisa 1,20 3.oktober 2019.

Silverblue 97,2%

Hvide 91,7%

Brown 75%

Mahogany(sorte) 75%

Flere prøver vil forhåbentlig følge de næste 2 måneder.


                                        NYT 29. dec 19


Det har taget meget længere tid end forventet, at få alle test frem, her vises resultatet af 15.171 prøver taget af kommende avlsdyr, fordelt efter farve.
Det skal bemærkes, at der grundet kommunikations problemer, har været 2 perioder hvor dyrene ikke har fået EW(10 dage i juli og 7 dage i oktober), dette MÅ ikke ske. EW skal tilføres dyret hver dag forebyggende, så når nye virus dukker op i blodbanen, destrueres de inden de starter en voldsom produktion af virus i dyret. Der er jo stadig et stort smittetryk i farmen.


 ELISA test          < 0,4               < 0,8               Fri plasmacytose < 1,20


White                  56%                 72%                                        79%

Silver Blue          78%                 89%                                        97%

Silver                  55%                 70%                                        79%

Brown                 50%                 65%                                        74%

Mahogany          55%                 69%                                        79%                             NYT  30. dec. 20


Tæver, Elisa test > 1,20     10,94%

 

Hanner, hvide > 1,20         28,26%  , især gamle hanner falder.

Hanner, silverblue > 1,20   17,56%

 

Først i 3.generation forventes disse % at gå mod nul.


                         NYT 14. febr. 2021


Test avlshanner 2021:  > 1,20     18,47%  mange gamle hanner født i DK, ikke EW fra start.

Gennemsnit 0,62

 

Mahogany avlstæver 2021:  > 1,20    13,12%          gennemsnit 0,53