Mink

Dyr

Plasmacytose – fantastiske resultater med ENERGY WATER.


10. april 2018 : test 120 avlsdyr , der er 65 positive


16. april 2018 der startes med at give ENERGY WATER


24. maj 2018 der testes 432 goldtæver, der falder 50, disse sættes separat.


9. juli  2 af de 50 er døde, 48 prøver udtages, 4 omprøver, af de 44 faldne, falder kun 19, 25 er raske                                     

          (56,8% ), aldrig set før!!!


23. august  48 testet, kun 5 er rene(negative)

                   Det var et meget skuffende resultat, og imod alle forventninger.

                   Efter vores undersøgelser, ser det ud til, at det er foderets øgede                           syreindhold(lav Ph), 

                  der har svækket EW´s virkning. Det er nu ændret i EW, så det ikke gentager sig.

                   

Vi mener derfor nu, at vi har det produkt der kan løse plasmacytose problemet.

Det er særdeles vigtigt at EW tilføres hver eneste dag, og at EW mixes i maskinen i min 5 minutter.

Da EW blandes i foderet vil et dyr, der kun spiser lidt eller ingenting, ikke få den nødvendige mængde EW, og naturligvis ikke blive rask.Doseringen er: 1. marts-fødsel :     11 ml/100 tæver/dag

                         Unger 28 dage:        4ml/100 unger/dag

                         Unger 60 dage:        8ml/100 unger/dag

                         1. juli- 1. marts:       8ml/100 dyr/dag


Prisen for en palle ENERGY WATER, 60 dunke á 10 liter er 120.000,- dkr + forsendelse.


En palle er til et årsforbrug til ca. 5.000 tæver, afhængig af antal unger.   


Vi sælger naturligvis mindre end hele paller.


                                      TEST 2019


HOLLAND/POLEN start 15.dec. 2018, ialt ca. 14.000 tæver.

Plasmacytose 95-100% for alle dyr ved start.

Efter 10 uger er den store overdødelighed forsvundet.

Avlerne føler at dyrene over de første par måneder gradvis er blevet stærkere og livligere.

14. juni 2019: gold tæver ELISA-testet, 60% er NEGATIVE, altså raske.

Senere kommer test af tæver med hvalpe.

                   


Jeg undskylder, at det har taget så lang tid at få disse prøver taget:

Stikprøve test af gamle tæver : Fri af plasmacytose, Elisa 1,20 3.oktober 2019.

Silverblue 97,2%

Hvide 91,7%

Brown 75%

Mahogany(sorte) 75%

Flere prøver vil forhåbentlig følge de næste 2 måneder.


                                     Tilbud

Til imødekommelse af den vanskelige økonomi i minkproduktionen tilbyder vi at sælge ENERGY WATER til mink -20% i perioden frem til 13. december 2019.

Det betyder at en palle (60*10 L dunke) nedsættes med 24.000 kr til 96.000 kr.

Start med at give EW ligeså snart avlsdyrene er fundet, gerne inden december. 

                                        NYT 29. dec 19


Det har taget meget længere tid end forventet, at få alle test frem, her vises resultatet af 15.171 prøver taget af kommende avlsdyr, fordelt efter farve.
Det skal bemærkes, at der grundet kommunikations problemer, har været 2 perioder hvor dyrene ikke har fået EW(10 dage i juli og 7 dage i oktober), dette MÅ ikke ske. EW skal tilføres dyret hver dag forebyggende, så når nye virus dukker op i blodbanen, destrueres de inden de starter en voldsom produktion af virus i dyret. Der er jo stadig et stort smittetryk i farmen.
Med baggrund i de forsinkede prøver, udvider vi vores tilbud på EW, til at gælde til 24. januar 2020.


 ELISA test          < 0,4               < 0,8               Fri plasmacytose < 1,20


White                  56%                 72%                                        79%

Silver Blue          78%                 89%                                        97%

Silver                  55%                 70%                                        79%

Brown                 50%                 65%                                        74%

Mahogany          55%                 69%                                        79%